ការប្រើថ្នាំសន្លប់ដង្ហើម

  • Silicone breathing circuit

    សៀគ្វីដកដង្ហើមស៊ីលីកុន

    វាត្រូវបានប្រើរួមគ្នាជាមួយម៉ាស៊ីនប្រើថ្នាំសន្លប់និងបំពង់ខ្យល់ដើម្បីបង្កើតឆានែលដង្ហើមសិប្បនិម្មិតសម្រាប់ការប្រើថ្នាំសន្លប់ឬការផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីសែនរបស់អ្នកជំងឺវះកាត់។