ការប្រើថ្នាំសន្លប់ផ្លូវដង្ហើម

  • Silicone breathing circuit

    សៀគ្វីដកដង្ហើមស៊ីលីកុន

    វា​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​រួម​ជា​មួយ​នឹង​ម៉ាស៊ីន​ចាក់ថ្នាំ​ស្ពឹក និង​ម៉ាស៊ីន​ខ្យល់​ដើម្បី​បង្កើត​បណ្តាញ​ដង្ហើម​សិប្បនិម្មិត​សម្រាប់​ការ​ប្រើថ្នាំ​សន្លប់ ឬ​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​អុកស៊ីហ្សែន​ដល់​អ្នក​វះកាត់។